Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Wspólna Sprawa – wolontariat na rzecz osób bezrobotnych

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób powyżej 45 roku życia

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

  3,6% Stopa bezrobocia
w Bydgoszczy

  5,9% Stopa bezrobocia w powiecie bydgoskim

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 27 737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
  • do 20 000,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gosp. w PUP Bydgoszcz

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

ul. Toruńska 147
85-950 Bydgoszcz
e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl
tel.
fax
+48 52 360 43 00
+48 52 360 43 41
Adres skrytki: /pupbydgoszcz/SkrytkaESP
 
e-PUAP
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę