Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób, które nie uczestniczyły w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób powyżej 45 roku życia

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób, które nie uczestniczyły w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę