Obszar działania - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Dojazd do Powiatowego Urzędu Pracy

Dojazd do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 147:
  • tramwajem 6 lub 9 przystanek Toruńska / Kielecka
  • autobusem 73 przystanek Sporna / Toruńska (dla mieszkańców Fordonu)

 

Ulgi w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym

Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów jednorazowych, czasowych i okresowych z ulgą 50% uprawnieni są bezrobotni : 
  1. zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, nieposiadający prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jednocześnie korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, wyłącznie w dni robocze w godz. 6.00- 17.00 - na podstawie dokumentu wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy stwierdzającego brak prawa osoby bezrobotnej do zasiłku wraz z kartą aktywności zawodowej wydawaną przez właściwy organ pomocy społecznej - ważną w okresie do 2 miesięcy przed dniem kontroli oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, 
  2. pozostali nie wymienieni w lit.a, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, nieposiadający prawa do zasiłku dla bezrobotnych, będący mieszkańcami Bydgoszczy, wyłącznie w dniach wyznaczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, w godz. 6.00- 17.00 -na podstawie karty informacyjnej mieszkańca Bydgoszczy - osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, wystawionej przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, określającej termin zgłoszenia się w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy lub innego dokumentu wystawionego przez Powiatowy Urząd Pracy wzywającego do stawienia się w dodatkowym terminie w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej. 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę