Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45 242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
  • do 25 000,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gosp. w PUP Bydgoszcz
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt zakładający zwiększenie zatrudnienia klientów PUP w Bydgoszczy, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Wspólna Sprawa – wolontariat na rzecz osób bezrobotnych

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę