Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 31 191,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
  • do 25 000,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gosp. w PUP Bydgoszcz
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób, które nie uczestniczyły w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Wspólna Sprawa – wolontariat na rzecz osób bezrobotnych

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę