Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

ul. Toruńska 147
85-950 Bydgoszcz
 
Centrala
Ustalanie terminów do rejestracji osób bezrobotnych (tel. w godz. 7:30-13:00)
Informacja

Sekretariat urzędu
Fax
E-mail
ePUAP
+48 52 360 43 00

+48 52 360 43 83
+48 52 360 43 05
+48 52 360 43 60
+48 52 360 43 41
sekretariat@pup.bydgoszcz.pl
/pupbydgoszcz/SkrytkaESP
 

DLA PRACODAWCÓW
 
Przyjmowanie ofert pracy,
wniosków o organizację staży i
zatrudnienia
subsydiowanego
 52 360 43 30;
 52 360 43 33;
 fax 52 360 43 65;
obsluga-pracodawcow@pup.bydgoszcz.pl
eoferty@pup.bydgoszcz.pl
s.dabrowski@pup.bydgoszcz.pl
Zatrudnienie cudzoziemców  52 360 43 26;
 52 360 43 10;
p.kowalkowska@pup.bydgoszcz.pl
m.bettin@pup.bydgoszcz.pl
p.trzaskalski@pup.bydgoszcz.pl
Krajowy Fundusz Szkoleniowy  52 360 43 73; m.gackowska@pup.bydgoszcz.pl
d.pieczka@pup.bydgoszcz.pl
Obsługa umów - staże  52 360 43 63; j.rutkowska@pup.bydgoszcz.pl
m.wlodarczak@pup.bydgoszcz.pl
Obsługa umów -
prace interwencyjne,
roboty publiczne,
zatrudnienie wspierane, DPS
 52 360 43 56; a.zmudzinska@pup.bydgoszcz.pl
j.broda@pup.bydgoszcz.pl
Obsługa umów -
refundacja kosztów
wyposażenia stanowiska pracy
 52 360 43 76; a.zielinska@pup.bydgoszcz.pl
Rozliczenia -
Tarcza antykryzysowa
 52 360 43 77; monika.siuda@pup.bydgoszcz.pl
 

DLA BEZROBOTNYCH
 
Szkolenia  52 360 43 72; i.jaszowska@pup.bydgoszcz.pl
Dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
 52 360 43 68;
 52 360 43 70;
 52 360 43 71;
 52 360 43 72;
h.gutowska@pup.bydgoszcz.pl
p.kluskiewicz@pup.bydgoszcz.pl
i.jaszowska@pup.bydgoszcz.pl
e.pietraszewska@pup.bydgoszcz.pl
Refundacje kosztów: dojazdu, zakwaterowania,
opieki nad dziećmi, prace społecznie użyteczne
 52 360 43 72; e.pietraszewska@pup.bydgoszcz.pl
Stypendia stażowe, szkoleniowe  52 360 43 61; p.kowalewski@pup.bydgoszcz.pl
Zasiłki dla bezrobotnych  52 360 43 51; a.sybis@pup.bydgoszcz.pl
Zasiłki dla bezrobotnych po pracy za granicą, transfer zasiłków  52 360 43 21; w.luczak@pup.bydgoszcz.pl
Dodatki aktywizacyjne  52 360 43 66; a.budzianowska@pup.bydgoszcz.pl
Windykacja nienależnie
pobranych świadczeń
 52 360 43 55; s.antczak@pup.bydgoszcz.pl
Odwołania od decyzji 52 360 43 04; m.kurowska@pup.bydgoszcz.pl
k.marzecka@pup.bydgoszcz.pl
Archiwum 52 360 43 38; archiwum@pup.bydgoszcz.pl


Uprzejmie informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy prowadzona jest weryfikacja osób zwracających się telefonicznie o udzielenie informacji w związku z czym mogą zostać Państwo poproszeni o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania cele weryfikacji tożsamości.

Adres skrytki: /pupbydgoszcz/SkrytkaESP
 
e-PUAP
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę