Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Dokumenty do pobrania         Informacja            Zielona Linia         Zgłoś ofertę pracy                  Rejestracja Elektroniczna           Facebook logo2

Rejestracja - komunikat    Oferty Pracy Ukraina         Informacje dla obywateli Ukrainy logo      zostanzolnierzem banner      Legalna praca w Polsce
Logo - eures

Zasady rejestracji osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy obowiązujące od 03.07.2023r.

Instrukcja rejestracji internetowej
 
Pełna rejestracja elektroniczna, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta w urzędzie pracy. Osoba otrzyma na konto w praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany) https://praca.gov.pl/ ,
 
Prerejestracja - polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna w postaci elektronicznej dostępnego na stronie praca.gov.pl , przesłaniu go do właściwego powiatowego urzędu pracy oraz umówieniu się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych. W sytuacji, gdy nie stawisz się w wyznaczonym przez urząd terminie, dane przekazane zostają usunięte z systemu teleinformatycznego urzędu pracy. Status osoby bezrobotnej nabędziesz z dniem, w którym zgłosisz się do powiatowego urzędu pracy, poświadczysz własnoręcznym podpisem przekazane dane i złożysz, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu bezrobotnego;
 

Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego, korzystając z usług bankowości elektronicznej oferowanych przez Twój bank, możesz w prosty sposób taki profil założyć bez wychodzenia z domu, gdyż Twoja tożsamość została już zweryfikowana przez bank. W celu utworzenia profilu zaufanego po zalogowaniu się na stronie banku odszukaj sekcji dotyczącej zakładania takiego profilu.

 
Aby założyć profil zaufany należy kliknąć tutaj  https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage

Instrukcja jak założyć profil zaufany

Istnieje również możliwość założenia profilu zaufanego tymczasowego
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/tymczasowy-profil-zaufany--juz-jest

Tymczasowy profil zaufany mogą go założyć osoby bez konta w odpowiednim banku. Nie jest wymagana też wizyta w żadnym punkcie potwierdzającym. Spotkanie z urzędnikiem zostało przeniesione do internetu.


Pomoc w zakresie rejestracji elektronicznej: ZIELONA LINIA tel. 19524
https://zielonalinia.gov.pl/
 
 
 

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

  2,4% Stopa bezrobocia
w Bydgoszczy

  3,4% Stopa bezrobocia w powiecie bydgoskim

Statystyki i analiza
  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45 242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
  • do 25 000,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gosp. w PUP Bydgoszcz

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

ul. Toruńska 147
85-950 Bydgoszcz
 
Centrala
Ustalanie terminów do rejestracji osób bezrobotnych (tel. w godz. 7:30-13:00)
Informacja

Sekretariat urzędu
Fax
E-mail
ePUAP
+48 52 360 43 00

+48 52 360 43 83
+48 52 360 43 05
+48 52 360 43 60
+48 52 360 43 41
sekretariat@pup.bydgoszcz.pl
/pupbydgoszcz/SkrytkaESP
 

DLA PRACODAWCÓW
 
Przyjmowanie ofert pracy,
wniosków o organizację staży i
zatrudnienia
subsydiowanego
 52 360 43 30;
 52 360 43 33;
 fax 52 360 43 65;
obsluga-pracodawcow@pup.bydgoszcz.pl
eoferty@pup.bydgoszcz.pl
s.dabrowski@pup.bydgoszcz.pl
Zatrudnienie cudzoziemców  52 360 43 26;
 52 360 43 10;
p.kowalkowska@pup.bydgoszcz.pl
m.bettin@pup.bydgoszcz.pl
p.trzaskalski@pup.bydgoszcz.pl
Krajowy Fundusz Szkoleniowy  52 360 43 73; m.gackowska@pup.bydgoszcz.pl
d.pieczka@pup.bydgoszcz.pl
Obsługa umów - staże  52 360 43 63; j.rutkowska@pup.bydgoszcz.pl
m.wlodarczak@pup.bydgoszcz.pl
Obsługa umów -
prace interwencyjne,
roboty publiczne,
zatrudnienie wspierane, DPS
 52 360 43 56; a.zmudzinska@pup.bydgoszcz.pl
j.broda@pup.bydgoszcz.pl
Obsługa umów -
refundacja kosztów
wyposażenia stanowiska pracy
 52 360 43 76; a.zielinska@pup.bydgoszcz.pl
Rozliczenia -
Tarcza antykryzysowa
 52 360 43 77; monika.siuda@pup.bydgoszcz.pl
 

DLA BEZROBOTNYCH
 
Szkolenia  52 360 43 72; i.jaszowska@pup.bydgoszcz.pl
Dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
 52 360 43 68;
 52 360 43 70;
 52 360 43 71;
 52 360 43 72;
h.gutowska@pup.bydgoszcz.pl
p.kluskiewicz@pup.bydgoszcz.pl
i.jaszowska@pup.bydgoszcz.pl
e.pietraszewska@pup.bydgoszcz.pl
Refundacje kosztów: dojazdu, zakwaterowania,
opieki nad dziećmi, prace społecznie użyteczne
 52 360 43 72; e.pietraszewska@pup.bydgoszcz.pl
Stypendia stażowe, szkoleniowe  52 360 43 61; p.kowalewski@pup.bydgoszcz.pl
Zasiłki dla bezrobotnych  52 360 43 51; a.sybis@pup.bydgoszcz.pl
Zasiłki dla bezrobotnych po pracy za granicą, transfer zasiłków  52 360 43 21; w.luczak@pup.bydgoszcz.pl
Dodatki aktywizacyjne  52 360 43 66; a.budzianowska@pup.bydgoszcz.pl
Windykacja nienależnie
pobranych świadczeń
 52 360 43 55; s.antczak@pup.bydgoszcz.pl
Odwołania od decyzji 52 360 43 04; m.kurowska@pup.bydgoszcz.pl
k.marzecka@pup.bydgoszcz.pl
Archiwum 52 360 43 38; archiwum@pup.bydgoszcz.pl


Uprzejmie informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy prowadzona jest weryfikacja osób zwracających się telefonicznie o udzielenie informacji w związku z czym mogą zostać Państwo poproszeni o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania cele weryfikacji tożsamości.

Adres skrytki: /pupbydgoszcz/SkrytkaESP
 
e-PUAP
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę