Zatrudnienie wspierane - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Zatrudnienie wspierane

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Dział Programów i Instrumentów Rynku Pracy
Obsługa robót publicznych, prac interwencyjnych i zatrudnienia wspieranego

ul. Toruńska 147
pok. 111, I piętro 
52 36 04 356
j.broda@pup.bydgoszcz.pl

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
715 – 1515
715 – 1615
715 – 1515
715 – 1515
715 – 1415

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę