Zatrudnienie wspierane - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Zatrudnienie wspierane

Obsługa robót publicznych, prac interwencyjnych, zatrudnienia wspieranego i refundacja kosztów zatrudnienia w DPS lub WR i PZ
Dział Programów i Instrumentów Rynku Pracy
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

ul. Toruńska 147
pok. 108, I piętro 
52 36 04 356
a.zmudzinska@pup.bydgoszcz.pl

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
700 – 1500
700 – 1500
700 – 1500
700 – 1500
700 – 1500

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę