Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób powyżej 45 roku życia

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę