Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób powyżej 45 roku życia

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę