Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Foto2
Dokumenty do pobrania         Informacja            Zielona Linia         Zgłoś ofertę pracy           PFRON           Rejestracja Elektroniczna           Rejestracja - komunikat
Logo - eures

Komunikat dotyczący obsługi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy od dnia 29.03.2021 r.

Komunikat dotyczący wprowadzenia od 29/03/2021 r. tymczasowych zmian w rejestracji osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy.

Instrukcja rejestracji internetowej
 
Pełna rejestracja elektroniczna, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta w urzędzie pracy. Osoba otrzyma na konto w praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany) https://praca.gov.pl/ ,
 
Prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej. W celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia załączników będzie kontakt telefoniczny ze strony Urzędu Pracy. Dokonanie rejestracji w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy następuje w dniu przeprowadzenia przez pracownika powiatowego urzędu pracy rozmowy telefonicznej z osobą ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy.
 

Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego, korzystając z usług bankowości elektronicznej oferowanych przez Twój bank, możesz w prosty sposób taki profil założyć bez wychodzenia z domu, gdyż Twoja tożsamość została już zweryfikowana przez bank. W celu utworzenia profilu zaufanego po zalogowaniu się na stronie banku odszukaj sekcji dotyczącej zakładania takiego profilu.

 
Aby założyć profil zaufany należy kliknąć tutaj  https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage

Instrukcja jak założyć profil zaufany

Istnieje również możliwość założenia profilu zaufanego tymczasowego
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/tymczasowy-profil-zaufany--juz-jest

Tymczasowy profil zaufany mogą go założyć osoby bez konta w odpowiednim banku. Nie jest wymagana też wizyta w żadnym punkcie potwierdzającym. Spotkanie z urzędnikiem zostało przeniesione do internetu.


Pomoc w zakresie rejestracji elektronicznej: ZIELONA LINIA tel. 19524
https://zielonalinia.gov.pl/
 
 
 

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób, które nie uczestniczyły w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Wspólna Sprawa – wolontariat na rzecz osób bezrobotnych

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób, które nie uczestniczyły w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

  3,1% Stopa bezrobocia
w Bydgoszczy

  4,7% Stopa bezrobocia w powiecie bydgoskim

Statystyki i analiza
  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 33 027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
  • do 25 000,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gosp. w PUP Bydgoszcz

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

ul. Toruńska 147
85-950 Bydgoszcz
e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl
tel. (Informacja)
fax
+48 52 360 43 05
+48 52 360 43 41

Uprzejmie informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy prowadzona jest weryfikacja osób zwracających się telefonicznie o udzielenie informacji w związku z czym mogą zostać Państwo poproszeni o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania cele weryfikacji tożsamości.

Adres skrytki: /pupbydgoszcz/SkrytkaESP
 
e-PUAP
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę