Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Aktualizacja Nr 3 Komunikatu z dnia 13/03/2020 dotycząca wprowadzenia tymczasowych zmian w rejestracji osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy.

Tymczasowe zmiany w rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy

Komunikat dotyczący obsługi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy

Bezpośrednia obsługa klientów zostaje zawieszona

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób, które nie uczestniczyły w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Wspólna Sprawa – wolontariat na rzecz osób bezrobotnych

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób, które nie uczestniczyły w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób powyżej 45 roku życia

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

  2,9% Stopa bezrobocia
w Bydgoszczy

  4,3% Stopa bezrobocia w powiecie bydgoskim

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 31 191,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
  • do 25 000,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gosp. w PUP Bydgoszcz

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

ul. Toruńska 147
85-950 Bydgoszcz
e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl
tel.
fax
+48 52 360 43 00
+48 52 360 43 41

Uprzejmie informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy prowadzona jest weryfikacja osób zwracających się telefonicznie o udzielenie informacji w związku z czym mogą zostać Państwo poproszeni o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania cele weryfikacji tożsamości.

Adres skrytki: /pupbydgoszcz/SkrytkaESP
 
e-PUAP
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę