Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Rejestracja Internetowa

Aktualności

LPiK w Koronowie w dniu 20 września 2019 r. wyłącznie udziela informacji

Informujemy, że w dniu 20 września 2019 r. w Lokalnym Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym w Koronowie nie będzie możliwa rejestracja oraz przyjmowanie dokumentów i wydawanie zaświadczeń.

Targi Pracy

2 października - Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul Gdańska 5.

Zatrudnianie cudzoziemców

PUP zachęca pracodawców do składania powiadomień drogą elektroniczną

Bezrobocie w końcu sierpnia 2019r. - dane PUP w Bydgoszczy

Liczba bezrobotnych wg stanu w końcu sierpnia 2019r.

Badanie ankietowe

Realizacja od sierpnia do września 2019r.

Spotkania organizacyjne

Limit miejsc na rok 2019 został wyczerpany.

"NIE dla zwolnienia - TAK dla zatrudnienia"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Skuteczny Outplacement

Bezpłatne kursy

Szkolenia grupowe

Informacja o zapisach na szkolenia w trybie grupowym: prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. D (PKS) i uprawnienia elektryczne - grupa I

Zmiany w zakresie obsługi umów o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

Od dnia 1 września 2019 roku osobista obsługa Pracodawców w zakresie zawartych umów ws. refundacji prowadzona będzie wyłącznie w środy

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób, które nie uczestniczyły w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Wspólna Sprawa – wolontariat na rzecz osób bezrobotnych

Program wspierania rozwoju przedsiębiorczości

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób, które nie uczestniczyły w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób powyżej 45 roku życia

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

  3,3% Stopa bezrobocia
w Bydgoszczy

  4,8% Stopa bezrobocia w powiecie bydgoskim

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 29 035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
  • do 20 000,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gosp. w PUP Bydgoszcz

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

ul. Toruńska 147
85-950 Bydgoszcz
e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl
tel.
fax
+48 52 360 43 00
+48 52 360 43 41
Adres skrytki: /pupbydgoszcz/SkrytkaESP
 
e-PUAP
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę