Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Ogłoszenie o naborze wniosków (PSZ-DBDG)

Komunikat dotyczący obsługi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy od dnia 16.11.2020 r.

Komunikat dotyczący wprowadzenia od 04/11/2020 r. tymczasowych zmian w rejestracji osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy.

Instrukcja rejestracji internetowej
 
Pełna rejestracja elektroniczna, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta w urzędzie pracy. Osoba otrzyma na konto w praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany) https://praca.gov.pl/ ,
 
Prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej. W celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia załączników będzie kontakt telefoniczny ze strony Urzędu Pracy. Dokonanie rejestracji w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy następuje w dniu przeprowadzenia przez pracownika powiatowego urzędu pracy rozmowy telefonicznej z osobą ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy.
 

Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego, korzystając z usług bankowości elektronicznej oferowanych przez Twój bank, możesz w prosty sposób taki profil założyć bez wychodzenia z domu, gdyż Twoja tożsamość została już zweryfikowana przez bank. W celu utworzenia profilu zaufanego po zalogowaniu się na stronie banku odszukaj sekcji dotyczącej zakładania takiego profilu.

 
Aby założyć profil zaufany należy kliknąć tutaj  https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
 

Istnieje również możliwość założenia profilu zaufanego tymczasowego
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/tymczasowy-profil-zaufany--juz-jest

Tymczasowy profil zaufany mogą go założyć osoby bez konta w odpowiednim banku. Nie jest wymagana też wizyta w żadnym punkcie potwierdzającym. Spotkanie z urzędnikiem zostało przeniesione do internetu.


Pomoc w zakresie rejestracji elektronicznej: ZIELONA LINIA tel. 19524
https://zielonalinia.gov.pl/
 
 
 

Nabór wniosków (zzda)

Nabór wniosków (zze2)

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób, które nie uczestniczyły w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Wspólna Sprawa – wolontariat na rzecz osób bezrobotnych

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób, które nie uczestniczyły w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób powyżej 45 roku życia

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

  3,4% Stopa bezrobocia
w Bydgoszczy

  4,9% Stopa bezrobocia w powiecie bydgoskim

Statystyki i analiza
  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 31 013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
  • do 25 000,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gosp. w PUP Bydgoszcz

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

ul. Toruńska 147
85-950 Bydgoszcz
e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl
tel. (Informacja)
fax
+48 52 360 43 05
+48 52 360 43 41

Uprzejmie informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy prowadzona jest weryfikacja osób zwracających się telefonicznie o udzielenie informacji w związku z czym mogą zostać Państwo poproszeni o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania cele weryfikacji tożsamości.

Adres skrytki: /pupbydgoszcz/SkrytkaESP
 
e-PUAP
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę