Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Rozpoczynamy nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy

Od 22.09.2017r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia 30 stanowisk pracy

BARR zaprasza 29 września 2017r. na cykliczne spotkanie.

"Spotkanie z przedsiębiorczością - jak założyć i rozwinąć własną firmę".

WORK ON 4 - włącz sie na pracę w branży IT

Zostań webdeveloperem, e-marketerem lub testerem aplikacji mobilnych. Rekrutacja do 4 edycji projektu WORK-ON trwa do 29 września. Projekt aktywizacyjny dla osób biernych zawodowo w wieku 18 - 29 lat.

Informacja o zmianach dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom wprowadzonych zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Informacja o zmianach dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom

Bezrobocie w końcu sierpnia 2017r. - dane PUP w Bydgoszczy

Liczba bezrobotnych wg stanu w końcu sierpnia 2017r.

Zakończenie naboru wniosków na prace interwencyjne

15.09.2017r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o skierowanie do wykonywania prac interwencyjnych.

Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

Szkolenia i seminaria organizowane przez ZUS w dniach 11 - 15.09.2017r.

Zakończenie naboru wniosków na staż w ramach RPO WK-P

31 sierpnia 2017 roku ostatnim dniem przyjmowania wniosków o skierowanie osoby bezrobotnej powyżej 50 r. ż oraz z niepełnosprawnościami na staż

Zakończenie naboru wniosków o refundację kosztów związanych z zatrudnieniem osób poniżej 30 r.ż.

Z dniem 31.08.2017r. kończy się nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz składek ZUS skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Wyświetlanie 1 - 10 z 188 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę