Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Program wspierania rozwoju przedsiębiorczości

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę