Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Projekt skierowany do osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z województwa kujawsko-pomorskiego

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 35 lat, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę