Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Szkolenia grupowe

Zostały uruchomione zapisy na szkolenia w trybie grupowym. Zapraszamy.

10 bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych

PUP Bydgoszcz rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ws. przyznania środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Przyznano środki na rzecz osób zwolnionych z Zakładów Chemicznych Zachem S.A. i firm kooperujacych

Zakończenie I naboru wniosków o organizację staży

20 marca 2015 roku ostatnim dniem przyjmowania wniosków o skierowanie osoby bezrobotnej do odbycia stażu

Zakończenie I naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

13 marca 2015 roku ostatnim dniem przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy zaprasza osoby bezrobotne i poszukujące pracy do otrzymania uprawnień do Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Dodatkowy nabór do projektu "Powrót na rynek pracy III"

Zapraszamy osoby, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Projekt skierowany do osób zwolnionych - "Powrót na rynek pracy III"

Zostałeś zwolniony przez pracodawcę? Ubiegaj się o bezzwrotną dotację do 40 tys. złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Certyfikowany kurs CISCO CCNA dla młodych

Zapraszamy osoby do 30 roku życia do udziału w projekcie „Od bariery do kariery na 100%”

50 bonów stażowych dla osób bezrobotnych

Od 2 lutego 2015 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie bonów stażowych osobom bezrobotnym, które nie ukończyły 30 roku życia

Wyświetlanie 261 - 270 z 300 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę