Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Zakończenie naboru wniosków na staż w ramach II konkursu 2018 r. RPO WK-P

24 sierpnia 2018 roku jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o skierowanie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz osób powyżej 29 roku życia z niepełnosprawnością do odbycia stażu

Rozpoczęcie naboru wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy

Od 20.08.2018 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów doposażenia lub wyposażenia 90 stanowisk pracy.

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Bezrobocie w końcu lipca 2018r. - dane PUP w Bydgoszczy

Liczba bezrobotnych wg stanu w końcu lipca 2018r.

Szkolenia grupowe

Informacja o trwających szkoleniach w trybie grupowym.

"Program pomocy osobom zwalnianym"

Projekt dla osób zagrożonych, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z pracy z przyczyny niedotyczącej pracownika z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

"Rodzice w pracy"

Projekt realizowany przez Canvi s. c.

"Mobilni na rynku pracy 2"

Program aktywizacji zawodowej osób młodych (18-35 lat) z województwa kujawsko-pomorskiego - realizowany przez PTE - Oddział w Bydgoszczy.

Szkolenia grupowe

Informacja o trwających szkoleniach w trybie grupowym.

"Przygotowani do zmiany"

Projekt realizowany przez Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.

Wyświetlanie 11 - 20 z 265 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę