Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 27 737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
  • do 20 000,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gosp. w PUP Bydgoszcz
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Projekt skierowany do osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z województwa kujawsko-pomorskiego

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 35 lat, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę